Facebook
Telnr :015-8891437 of 06-10677167

REIKI II

De 2e graads cursus in het Usui systeem van Reiki kan bij ons gevolgd worden door iedereen die mimimaal 3 maanden regelmatig Reiki-I heeft beoefend en het verlangen voelt om een krachtigere en diepere verbinding met de Reiki-energie aan te gaan.


MONDELINGE TRADITIE

Zoals voor Reiki I, heb je ook voor Reiki II geen bijzondere aanleg nodig om het te kunnen leren. Ook deze graad is een opfrissing van onze natuurlijke menselijke talenten.Alle drie graden van Reiki zijn tot ons gekomen via de Japanse Dr. Mikao Usui. Tijdens een intense zoektocht naar genezende energie zag hij in een visioen vier symbolen, die verschillende niveaus van genezende energie kunnen ontsluiten. Drie van deze symbolen worden geleerd en geoefend op de Reiki II cursus.


Reiki is een "mondelinge traditie". Dat betekent concreet dat de traditionele Reikimeester de symbolen en het gebruik ervan persoonlijk aan zijn cursisten overdraagt, dus niet via een boek. Door de 2e graads afstemming te doen en door de 2e graads behandelingen samen met de cursisten te oefenen, komen de symbolen energetisch tot leven.


GENEZEN MET LIEFDE

Als je Reiki I hebt, gebruik je je handen om jezelf en anderen te doorstromen met liefdevolle energie. Door de Reiki II technieken krijg je mogelijkheden aangereikt om je liefde ook uit te breiden naar mensen, die te ver van je weg zijn om ze met je handen aan te kunnen raken. Het maakt hierbij niet uit of de persoon / het object zich in het volgende dorp bevindt, aan de andere kant van de aarde of zelfs niet meer op deze aarde! de symbolen helpen je om een krachtige energiebrug te slaan die onafhankelijk is van ruimte of tijd, van leven of dood. Een wonderbaarlijke ervaring.

Zoals de energie van Reiki I voller en warmer wordt door regelmatig gebruik, zo is dat ook met de energie van de Reiki symbolen. Ook deze gaan met de jaren steeds krachtiger werken.

Belangrijk is, dat de basis van een dergelijke jarenlange beoefening goed gelegd is: dat je de juiste symbolen en het juiste gebruik leert, en dat de bijbehorende energie aan je overgedragen wordt. Dit kan alleen door een traditionele Reikimeester plaatsvinden. traditionele Reikimeesters zijn aangesloten bij de Reiki-Alliance.

www.reikialliance.com

Ook belangrijk is, dat de symbolen met verantwoordelijkheid en respect worden toegepast. De ethiek van het gebruik van de symbolen maakt deel uit van onze Reiki-II cursus.


VOOR JEZELF

Je leert de symbolen in de eerste plaats voor je eigen fysieke en psychische heelwording - als waardevolle steun bij het werken-aan-jezelf. Heb je gezondheidsproblemen, dan kun je jezelf dagelijks behandelen met de krachtigere helende energie van Reiki II. Je kunt nu ook je eigen rug behandelen! De symbolen steunen je om je eigen innerlijke en uiterlijke kracht meer te gaan ervaren en te leven.


Je kunt ze gebruiken om je moeilijke levenssituaties te helen, bijvoorbeeld vastzittende gedragspatronen in jezelf of vastgelopen relaties met anderen. Ook kun je de symbolen gebruiken om pijnlijke situaties uit je jeugd alsnog te genezen. Je kunt met de symbolen op afstand Reiki sturen naar allerlei situaties in je persoonlijke leven die positieve energie kunnen gebruiken: een lastig gesprek, een examen, een sollicitatie, een belangrijke vergadering. Zelfs problemen van wereldformaat kun je behandelen met de symbolen.


PSYCHISCHE UITWERKING

Door de toepassing van de Reiki symbolen kun je psychische problemen bij jezelf en anderen effectiever behandelen dan alleen met Reiki I. De bijzonder diepe rust, die het gebruik van de symbolen teweeg kan brengen, stelt jezelf/ de cliënt in staat psychisch te regenereren.
De Reiki symbolen brengen het wezenlijkste van jou als behandelaar, en van de behandelde in trilling, jullie Zelf. Wanneer een mens in contact komt met zijn ware Zelf en dat Zelf meer en meer gaat leven, schept hij een optimale basis voor geestelijke en lichamelijke gezondheid.
Zelfs wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat authenticiteit, werkelijk jezelf zijn, bij uitstek een positieve uitwerking heeft op het immuunsysteem. Overigens: je kunt Reiki afstandsbehandelingen ook gewoon sturen omdat het heerlijk voelt, zowel om te ontvangen als te geven !


Yvonne vertelt wat Reiki II voor haar doet

Als ik zou kunnen uitleggen wat Reiki-II voor mij betekent, dan komt de uitstraling van een Boeddha dicht in de buurt.

Het maakt die rust, dat liefdevolle in jezelf wakker dat meer bij je hoort dan wat dan ook. Vooral als je jezelf met het 2e (mentale) symbool behandelt.
Dat is een fijne manier om dicht bij jezelf komen. De traditie vraagt ons een offer te brengen voor deze stap in de vorm van geld of inzet - je geeft iets, dat anders aan een materieel iets was besteed, aan grenzenloze verdieping van je verbinding met je zelf die de rest van je leven doorgaat. Dat iedere keer plaatsvindt wanneer je een mens of een situatie op afstand Reiki stuurt.
Ik raad je aan om, als onderdeel van jouw Reikiweg, heel bewust met dat offer om te gaan: erover na te denken wat je er allemaal voor had kunnen kopen enz. Pas als je diep in jezelf een "ja" voelt, ook ten aanzien van dit offer, ben je klaar voor Reiki II. Wij weten het, overal word je verlokt om dat offer, dat door Dr. Usui en alle latere Masters in onze traditie onontbeerlijk werd gezien, sterk te verkleinen of zelfs over te slaan. De vraag is alleen: wordt je daardoor een geschenk gegeven of wordt je een geschenk afgenomen?