Facebook
Telnr :015-8891437 of 06-10677167

WAT IS REIKI ?

De letterlijke vertaling van het Japanse woord Reiki is: “universele levensenergie”. Rei staat voor het universele, onbegrensde en Ki staat voor levenskracht, energie. Reiki wordt ook wel “kracht van de zon” genoemd. Reiki is een uit Japan afkomstige, natuurlijke geneeswijze en werkt op verschillende niveaus, zowel lichamelijk, geestelijk, emotioneel als spiritueel. Reiki is geschikt voor het behandelen van een grote verscheidenheid aan klachten. Reiki onderscheidt zich door de eenvoudige toepassing. Reiki is aan geen enkele levensbeschouwing of geloofssysteem verbonden.


WAT DOET REIKI ?

Iedereen is met een zelfgenezend vermogen geboren, maar in de loop van het leven bouwen mensen geestelijke en fysieke blokkades op, waardoor het zelfgenezend vermogen stagneert. Daardoor staan mensen minder in contact met zichzelf en kunnen klachten ontstaan.Het toepassen van Reiki kan verlichting geven bij chronische, levensbedreigende ziekten of klachten als bv.: hoofdpijn, verkoudheid, eczeem en stress.

Reiki leert mensen open te staan voor energie en brengt ze terug naar hun eigen ik. Reiki is een helende liefdevolle energie. Na een Reikicursus zijn uw handen in staat om acute en chronische aandoeningen van mensen en dieren te helpen genezen.


IS REIKI ALTIJD VEILIG ?

Het doel van een Reiki-behandeling is het lichaam voorzien van extra energie, die het dan kan gebruiken in het zelfgenezingsproces. Reiki kan veilig toegepast worden ongeacht de medische klachten waaraan de ontvanger lijdt, maar wij adviseren om bij klachten eerst de raad van een arts in te winnen.
De Reiki-methode stelt geen diagnoses en beoogt een aanvullende geneeswijze te zijn. In geval van acute klachten zoals ontstekingen, griep, verkoudheid, spijsverteringsstoornissen, gal- of nierstenen, rug en hoofdpijn werkt Reiki vaak zeer snel en direct door de pijn te verlichten en de genezing te bespoedigen.

Reiki kan als eerste hulp ingezet worden. Reiki geven kan het bloeden van wonden stelpen en oefent een sterk kalmerende invloed op het zenuwstelsel uit. Verder zorgt voor verlichting bij allergieën, artritis en andere chronische aandoeningen. Reiki ondersteunt andere reguliere en natuurlijke geneeswijzen en vult deze aan. Reiki-behandelingen kunnen zodoende worden gecombineerd met anderssoortige therapieën, bijvoorbeeld homeopathische kuren, lichaamstherapieën en psychologische behandelingen. Wanneer u Reiki hebt bent u geladen met energie en bent u kanaal voor de Universele Levensenergie. Reiki is een geschenk van het universum.


ZELFGENEZING

Belangrijk om te beseffen is dat zelfgenezing altijd de cruciale eerste stap is voor wie een Reiki-kanaal wil worden. Pas wanneer je de verantwoordelijkheid voor je eigen genezing neemt, ben je in staat anderen in hun genezingsproces te ondersteunen. Door jezelf te behandelen voel je je meer ontspannen; het vermindert je stress en vergroot je weerstand tegen ziekte. Meer in het algemeen brengt Reiki harmonie en welzijn in je leven


VOOR WIE IS REIKI ?

Reiki is voor iedereen die de wens heeft om Reiki te leren toepassen voor zichzelf en anderen. Om deel te nemen aan een Reikicursus hoeft u geen bepaalde aanleg of begaafdheid te bezitten. Reiki is voor iedereen toegankelijk. U hoeft er zelfs niet in te geloven.


INVLOED VAN REIKI OP EMOTIES

Reiki helpt je bewuster te zijn van innerlijke processen, zowel emotioneel als geestelijk. Tijdens of na de cursus komen de geest en het denken tot rust. Je kijk op dingen is vaak helderder. Mogelijk ook ontdek je opvattingen over jezelf en anderen waar je al zovele jaren mee worstelt, waarna je ze zonodig los kunt laten. Reiki ondersteunt je in je spirituele groei. Mensen die zich openstellen voor Reiki en ermee werken, leren zichzelf beter kennen en hun bewustzijn, intuitie en zelfbesef nemen toe. De meest voorkomende ervaring tijdens een cursus is het gevoel van innerlijke vrede, ontspanning en geborgenheid.


De Reiki I cursus »